Photo Rating Website
Strona Główna Dambi Rytel Damian hill Logo UKSW Samsung D75
samowolne opuszczenie stanowiska pracy

aaaaOperacje Plastyczneaaaa

Temat: Pracownik na samodzielnym stanowisku - wypowiedzenie.
... braków formalnych mogę spodziewać się rozprawy? Byłem z tym pozwem u radcy prawnego(niestety prawo pracy to nie jego konik) i powiedzuał mi, że punkt 5. w wypowiedzeniu samowolne opuszczenie stanowiska pracy...
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=681Temat: Dyscyplinarka a samowolne opuszczenie miejsca pracy
Przyjrzyjmy się następującej sytuacji: pracodawca wręczył jednemu z podwładnych zwolnienie dyscyplinarne. Powodem rozwiązania umowy było samowolne opuszczenie stanowiska pracy. Zdaniem pracownika decyzja szefa była krzywdząca, ponieważ z postanowień firmowego regulaminu pracy...
Źródło: ifrancja.fr/showthread.php?t=46659


Temat: Nagany w pracy
... kary, zakładam, że nie, więc powołując się na uchybienie formalne można skutecznie dowodzić bezskuteczności nałożenia tej kary. Zwracam jednak Pana uwagę, na to, że samowolne opuszczenie stanowiska pracy jest ciężkim naruszeniem...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=101157


Temat: Upomnienie za nieuczestniczenie w Wigilii Zakładowej
Upomnienie za nieuczestniczenie w Wigilii Zakładowej   Witam, W dniu 23.12.2009 otrzymałem pisemne upomnienie za nieuczestniczenie w zakładowej Wigilii. Czy za coś takiego można dostać upomnienie? Zakład napisał w ogłoszeniu "...czas pracy został skrócony do godz 14..." a normalne godziny pracy to 8-17 z godzinna przerwą obiadową. Impreza odbywała się poza zakładem pracy. Nie jestem jedyną osobą która nie uczestniczyła na tej wigilii ... tym ze moje odwołanie nie miało podstaw i nie zostało uwzględnione, piszą także o samowolnym opuszczeniu stanowiska pracy "...W związku z faktem, iż nie pojawił się Pan na w/w imprezie Spółka traktuje Pańską nieobecność na wigilii zakładowej, jako samowolne opuszczenie stanowiska pracy. ...". Jeżeli ktoś chciał by mi pomoc wyjaśnić zaistniałą sytuację mogę udostępnić na forum wszelkie materiały, które mogą być pomocne...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=95469


Temat: Oskarżenie o opuszczenie stanowiska pracy
Tak, ale dyrekcja o tym wiedziała i wyrażała zgodę. Według poniższego artykułu: Samowolne opuszczenie stanowiska pracy jako przyczyna rozwiązania umowy o*pracę na podstawie art. 52 § 1 KP - Monitor Prawa Pracy [ www.MonitorPrawaPracy.pl ] kara za samowolne opuszczenie stanowiska pracy grozi w przypadku gdy dyrekcja nie wyraża na to zgody lub o tym nie wie. Poza tym z pracy wyszli wszyscy...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=35689


Temat: Ale numer:)))))
zostałam wywalona z pracy!!! Oficjalny powód? Samowolne opuszczenie stanowiska pracy. A nieoficjalny to oczywiście moja ciąża! Przegrałam nawet sprawę w sądzie. A mówi się,że kobiety w ciąży są pod ochroną! Od...
Źródło: forum.dziecko-info.com/showthread.php?t=108844


Temat: Publiczna debata kandydatów na burmistrza Zgorzelca
konsekwetnie realizowal program zwalniania dyscyplinarnego z pracy /za samowolne opuszczenie stanowiska pracy/ ludzi ktorzy szukali pracy jadac za chlebem za granice. Moj brat byl jednym z nich. Kiedy poszlam w jego imieniu z podaniem o rozwiazanie umowy o prace za porozumieniem stron spotkalam sie z brakiem zrozumienia w tej przeciez ludzkiej sprawie. Moze dzisiejsze poczynania to rekompensata za minione bledy. Ja juz...
Źródło: zgorzelec.info/forum/viewtopic.php?t=1491


Temat: Regulamin wewnętrzny biura - umowa zlecenie
nie zostanie zaliczony do podstawy wynagrodzenia. • W nagłych przypadkach pracownik może nie stawić się o wskazanej godzinie do pracy, ale musi poinformować o tym przełożonego przed godziną o której ma się zjawić w pracy. • Minimalny czas pracy wynosi 7 h dziennie przy pracy od poniedziałku do piątku . • W wyjątkowych okolicznościach czas pracy może zostać skrócony bądź wydłużony. • Pracownik zobowiązuję się do ... przerwy 5 minutowe 5 minut przed pełną godziną. Nie przestrzeganie przerw skutkuję pozbawieniem pracownika kolejnej przerwy. • Zabrania się korzystania z Internetu w celach prywatnych w godzinach pracy. Łamanie tego zakazu będzie skutkowało pozbawieniem danego stanowiska pracy dostępu do Internetu. • Zabrania się samowolnego opuszczania stanowiska pracy, bez zgody przełożonego. • Każdy pracownik jest zobowiązany do zachowania porządku na zajmowanym stanowisku pracy, oraz do mycia...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=102672


Temat: Ciekawe linki
Czy wyjście poza siedzibę zakładu pracy w trakcie przerwy jest podstawą do ukarania pracownika karą porządkową Stan prawny: 2009-01-26 10:46 Piotr Matwiejczyk, specjalista w zakresie prawa pracy Zgodnie z naszym regulaminem pracy pracownikom przysługuje przerwa w wymiarze 30 minut wliczana do czasu pracy. W trakcie tej przerwy jeden z pracowników wyszedł bez powiadomienia przełożonego poza budynek firmy. Czy można zastosować wobec tego pracownika karę porządkową za samowolne opuszczenie miejsca pracy? RADA Jeżeli regulamin pracy nie zawiera zapisów, że w przypadku zamiaru opuszczenia miejsca pracy w czasie przerwy pracownik ma obowiązek powiadomić o tym przełożonego, to nie ma podstaw do ukarania go karą porządkową. UZASADNIENIE Pracownicy, których dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin, mają prawo do przerwy wliczanej do czasu pracy trwającej co najmniej 15 minut (art. 134 Kodeksu pracy). Przerwa ta może być wydłużona na podstawie aktów wewnętrznych obowiązujących w danym zakładzie pracy, np. układu zbiorowego czy regulaminu pracy bądź w drodze odpowiednich postanowień zawartych w umowie o pracę. Przerwa może być również przyznana pracownikom na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych w przypadku wykonywania pracy krócej niż 6 godzin na dobę. Przepisy wewnętrzne mogą określać ... do czasu pracy. Do czasu pracy na podstawie przepisów wewnątrzzakładowych pracodawca może wliczyć także dodatkową przerwę, którą przyznał pracownikom, tak jak ma to miejsce w Państwa zakładzie. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 Kodeksu pracy). Fakt, że czas przerwy jest wliczany do czasu pracy, nie jest równoznaczny z uznaniem, że pracownik pozostaje wówczas w dyspozycji pracodawcy. Mając na uwadze cel, w jakim ustanowiono tę przerwę, tj. odpoczynek czy zjedzenie posiłku, należy uznać, że w czasie przerwy pracownik nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Tym samym nie ma przeszkód, aby w trakcie przerwy pracownik opuścił stanowisko pracy i wyszedł poza siedzibę pracodawcy, np. do baru czy sklepu w celu zakupu posiłku. WAŻNE! W czasie przerwy w pracy pracownik może opuścić siedzibę zakładu pracy. Karę porządkową w formie upomnienia lub nagany pracodawca może nałożyć w sytuacji, gdy pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy (art. 108 Kodeksu pracy). Natomiast karą pieniężną pracownik może być ukarany w przypadku opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia. Pracodawca określa obowiązującą w zakładzie pracy organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników w regulaminie pracy. Tryb postępowania w przypadku opuszczenia zakładu pracy w godzinach pracy, np. w celu załatwienia spraw osobistych, powinien określać w szczególności regulamin pracy. W regulaminie pracy powinny znajdować się również uregulowania dotyczące przysługującej pracownikom przerwy. Postanowienia te mogą mieć charakter ogólny, tj. wskazywać jedynie, że pracownik ma prawo do przerwy określonej długości lub szczegółowo ustanawiać zasady korzystania z przerwy. Dlatego karę porządkową za opuszczenie zakładu pracy w trakcie przysługującej przerwy w pracy, bez powiadomienia przełożonego, mogliby Państwo nałożyć na pracownika, jeśli obowiązek powiadomienia o opuszczeniu zakładu pracy wynika wprost z regulaminu pracy lub innego aktu wewnątrzzakładowego. Nałożona w takim przypadku kara byłaby skutkiem nie samego opuszczenia przez pracownika zakładu pracy, lecz naruszenia trybu, w jakim wyjście z zakładu pracy w godzinach pracy jest możliwe. Ponieważ w przedstawionej sytuacji nie wspominają Państwo, że pracownik miał obowiązek powiadomienia przełożonego o opuszczeniu zakładu pracy w czasie przerwy, nie może on zostać z powodu braku takiego powiadomienia ukarany karą porządkową. Podstawa prawna: • art. 108 § 1, § 2, art. 128 § 1, art. 134 Kodeksu pracy. Źródło: INFOR Artykuł z dnia: 2009-01-15, ostatnia aktualizacja: 2009-01-26 10:46 źródło<<<
Źródło: strazmiejska.to.pl/viewtopic.php?t=54


Temat: SPAP Szczecin- kolejna afera???
... się kto jest ważniejszy i czy wykonuje bardziej niebezpieczna pracę. Wszyscy jesteśmy policjantami i narażamy swoje zdrowie i życie, za psie pieniądze zresztą. Niech każdy robi co do niego należy a...
Źródło: specops.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2388


Temat: " Wracam z podniesiona głową "
... jest ważniejszy i czy wykonuje bardziej niebezpieczna pracę. Wszyscy jesteśmy policjantami i narażamy swoje zdrowie i życie, za psie pieniądze zresztą. Niech każdy robi co do niego należy a to już...
Źródło: polska.mil.pl/forum/viewtopic.php?t=4422Operacje Plastyczne

Designed By Royalty-Free.Org